Sadguru Aniruddha Bapu
सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे 'नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी' यावरील मराठी प्रवचन  - दि. 20-04-2023

सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे 'नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी' यावरील मराठी प्रवचन - दि. 20-04-2023

परमपूज्य सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू त्यांच्या मराठी प्रवचनात ‘नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी’ या श्लोकाबद्दल बोलत आहेत.

How Good Karma can help express a gene, explains Aniruddha Bapu

How Good Karma can help express a gene, explains Aniruddha Bapu

how one's good karma enables the same gene to exhibit itself.

Aniruddha Bapu talks about Genes present in the human body

Aniruddha Bapu talks about Genes present in the human body

Genes present in the human body and on what basis they get activated explains - Aniruddha Bapu

The meaning of Dhyan and Dharana - Sadguru Aniruddha

The meaning of Dhyan and Dharana - Sadguru Aniruddha

In this discourse video dated 29th September 2005, Sadguru Shree Aniruddha explains why we should chant God’s name or pray for at least...

‘How I can conquer ill-fate and destiny?’, explains Sadguru AniruddhaBapu

‘How I can conquer ill-fate and destiny?’, explains Sadguru AniruddhaBapu

Bapu also reveals what we should do to defeat the enemies and conquer the ill-fate, the destiny that pose challenges before us...

'ॐ त्रिविक्रमाय नम:' - सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे मराठी प्रवचन

'ॐ त्रिविक्रमाय नम:' - सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे मराठी प्रवचन

‘ॐ त्रिविक्रमाय नम:’ या नामावर परमपूज्य सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू त्यांच्या मराठी प्रवचनात बोलत आहेत. दि. 30 मार्च 2023 रोजी रामनवमीच्या पावन पर्वावर प्रकाशित झालेल्या, सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध-लिखित ‘त्रिविक्रम(हरिहर) अनंतनामावलि’त या त्रिविक्रमाची, या हरिहराची नामे आणि त्यांचा थोडक्यात अर्थही देण्यात आला आहे.

Sant Tulsidas : महान संत श्रीतुलसीदासजी-विरचित ‘एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। -  सद्गुरू अनिरुद्ध बापूंचे 23-03-2023 चे प्रवचन

Sant Tulsidas : महान संत श्रीतुलसीदासजी-विरचित ‘एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। - सद्गुरू अनिरुद्ध बापूंचे 23-03-2023 चे प्रवचन

Sant Tulsidas : महान संत श्रीतुलसीदासजी-विरचित ‘एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।।’ या दोह्याचा अर्थ श्रीअनिरुद्ध बापूंनी श्रीहरिगुरुग्राम येथील गुरुवार दि. 23-03-2023 रोजीच्या पहिल्या प्रवचनात समजावून सांगितला.

Latest Post