Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - maa durga

Ambadnya Ishtika Poojan: Notice about offering Chunari

Ambadnya Ishtika Poojan: Notice about offering Chunari

While Performing Ambadnya Ishtika Poojan at home Shraddhavans offer Chunari to Maa Durga as prescribed by Sadguru Aniruddha Bapu.

नवरात्रिपूजन करण्याची शुद्ध, सात्त्विक, सोपी व तरीही श्रेष्ठतम पवित्र पद्धती - भाग २

नवरात्रिपूजन करण्याची शुद्ध, सात्त्विक, सोपी व तरीही श्रेष्ठतम पवित्र पद्धती - भाग २

परमपूज्य सद्‌गुरुंनी विशेष पद्धतीने सांगितल्याप्रमाणे व त्यानुसार मी ब्लॉगवर दिल्याप्रमाणे नवरात्रि पूजन करण्याची शुद्ध, सात्त्विक, सोपी

Making of Ambadnya Ishtika (brick) For Navratri Poojan at home

Making of Ambadnya Ishtika (brick) For Navratri Poojan at home

We can make the Ambadnya Ishtika at home as a symbolic representation of the Aadimata.

Saptamatruka Poojan, an exhilarating experience!

Saptamatruka Poojan, an exhilarating experience!

By Bapu's grace several parents have an opportunity to perform Saptamatruka Poojan for there children.

Latest Post