श्रध्दावानांकडून ’प्रेमयात्रा – न्हाऊ तुझिया प्रेमे’ संबंधी आलेल्या प्रतिक्रीया - 2 (Responses on NTP)

'न्हाऊ तुझिया प्रेमे प्रतिक्रिया - प्रकाशसिंह गजनीकर

'न्हाऊ तुझिया प्रेमे प्रतिक्रिया - प्रकाशसिंह गजनीकर
  'न्हाऊ तुझिया प्रेमे प्रतिक्रिया - प्रकाशसिंह गजनीकर
'न्हाऊ तुझिया प्रेमे प्रतिक्रिया - प्रकाशसिंह गजनीकर