Sadguru Aniruddha Bapu
Destroy fear and stop sin by chanting Glaum beej with Sadguru's Nama

Destroy fear and stop sin by chanting Glaum beej with Sadguru's Nama

To destory fear and to stop sins we must chant Glaum beej (a Sanskrit root) along with our respective Sadguru's Nama, as Sadguru Aniruddha explains.

अनाथनाथे अंबे! करुणा विस्तारी - भाग २ (Mother Durga! Expand Your Compassion - Part 2) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 01 Jan 2015

अनाथनाथे अंबे! करुणा विस्तारी - भाग २ (Mother Durga! Expand Your Compassion - Part 2) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 01 Jan 2015

Mother Durga ! Expand Your Compassion - Part 2 -आदिमाता चण्डिकेची ‘दुर्गे दुर्घट भारी....’ या आरतीला श्रद्धावानांच्या हृदयात अनन्यस्थान आहे.

इतरांशी केलेली तुलना माणसाला निराशेकडे नेते (Comparing Yourself To Others Leads To Frustration) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Dec 2014

इतरांशी केलेली तुलना माणसाला निराशेकडे नेते (Comparing Yourself To Others Leads To Frustration) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Dec 2014

Comparing Yourself To Others Leads To Frustration - अचूक आणि परिपूर्ण होण्याची भीती माणसाचे खच्चीकरण करते. इतरांशी तुलना करणे माणसाला निराशेकडे नेते....

कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडा (Step Out Of Comfort Zone) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Sep 2014

कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडा (Step Out Of Comfort Zone) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Sep 2014

कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडा (Step Out Of Comfort Zone) - जी गोष्ट माणसाला सहजतेकडून असहजतेकडे, सुखद सहजतेकडून असहजतेकडे घेऊन जाते, ती गोष्ट माणसाच्या भय उत्पन्न करते.

विचार करताना सावध रहा  (Be Cautious While Thinking)  - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Sep 2014

विचार करताना सावध रहा (Be Cautious While Thinking) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Sep 2014

विचार करताना सावध रहा (Be Cautious While Thinking) - तुलनेतून भय उत्पन्न होते आणि तुलना ही चुकीच्या पद्धतीने केल्या गेलेल्या विचारांमधून उत्पन्न होते.

Latest Post