Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - गुह्यसूक्तम्‌

श्रीश्वासम्‌ उत्सवाच्या सुखद स्मृति सदैव स्मरणात (Shreeshwasam Utsav Memories)

श्रीश्वासम्‌ उत्सवाच्या सुखद स्मृति सदैव स्मरणात (Shreeshwasam Utsav Memories)

(Shreeshwasam) श्रीश्वासम्‌ उत्सवाच्या सुखद स्मृति सदैव स्मरणात - श्रद्धावानांकडून श्रीश्वासम्‌ उत्सवाचे व्हिडिओ DVDच्या स्वरूपात मिळतील का याबाबत वारंवार विचारणा होत होती. ज्यायोगे सर्वांना जितका वेळ पाहिजे तितक्या वेळ श्रीश्वासम्‌ उत्सव पुन्हा पुन्हा अनुभवता येईल.

Shreeshwasam Utsav Memories forever...

Shreeshwasam Utsav Memories forever...

Aniruddha Bapu - Shreeshwasam Utsav Memories forever -Today, I will be sharing the video of highlights of the 3rd day of Shreeshwasam. Thereafter, highlights of the subsequent days will be released at regular intervals

श्रीश्वासम्‌ गुह्यसूक्तम्‌ ( The ShreeShwasam The Guhyasuktam )

श्रीश्वासम्‌ गुह्यसूक्तम्‌ ( The ShreeShwasam The Guhyasuktam )

The ShreeShwasam The Guhyasuktam - उत्सवादरम्यानच नव्हे तर हे गुह्यसूक्तम्‌ श्रध्दावान आपल्या घरी शांतपणे ऎकू शक्तात.

Latest Post