Shiva Panchakshara Stotram - श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम्‌‍

Shiva Panchakshara Stotram - श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम्‌‍

श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम्‌‍

ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुध्दाय दिगम्बराय तस्मै ‘नकाराय नम: शिवाय ॥१॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय। मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै ‘मकाराय नम: शिवाय ॥२॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै ‘शिकाराय नम: शिवाय ॥३॥

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै ‘वकाराय नम: शिवाय ॥४॥

यज्ञ/यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै ‘य`काराय नम: शिवाय ॥५॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेत्‌‍ शिवसन्निधौ । शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥

Download Shivpanchakshar Stotra