आठवण न्हाऊ तुझिया प्रेमेची

आठवण न्हाऊ तुझिया प्रेमेची

आतुरता अनिरुध्द भक्तिभाव चैतन्याची

चला तर मग भेटूया......!!