दिवाळी किल्ला

बापूंच्या घरी हॅपी होमच्या गच्चीवर स्वप्नीलसिंहनी मुलांनाबरोबर घेऊन केलेला किल्ला. diwali-killa-1 diwali-killa-2 diwali-killa diwali-killa-7 diwali-killa-6 diwali-killa-5 diwali-killa-4 diwali-killa-3