Connection of Glaum beej (ग्लौं बीज) and Shree Gurucharitra Adhyay 14

In his discourse from 4th March 2010, Sadguru Shree Aniruddha explains us about the manifestation of 'Glaum' beej. Bapu also tells us how the Glaum Beej, the 49 Marut Ganas, and Shree Gurucharitra Adhyay 14 are related.

सद्गुरू श्री अनिरुद्ध आपल्याला 04 मार्च 2010 च्या प्रवचनात ग्लौ ໍबीजाच्या प्रकट स्वरूपाविषयी सांगत आहेत. तसेच बापू ग्लौं बीज, ४९ मरुत गण आणि श्रीगुरुचरित्रामधील मेरुमणी असलेला श्रीगुरुचरित्र अध्याय १४वा ह्यातील संबंध स्पष्ट करतात.