सर्व श्रद्धावानांसाठी आई जगदंबेचा आशीर्वाद

सर्व श्रद्धावानांसाठी आई जगदंबेचा आशीर्वाद

माझ्या श्रद्धावान मित्रांनो व बालकांनो! सध्याची जागतिक परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत चालली आहे.

ह्या वर्षामध्ये भारतवर्षाचे व भारतधर्माचे शत्रू अतिशय जोर करू पाहत आहेत.

भारतवर्ष सर्व शत्रूंशी यशस्वी मुकाबला करेल ह्याविषयी संशयच नाही.

परंतु ह्यापुढील अडीच हजार वर्षांचा काळ सर्व स्तरांवर विचित्र व विलक्षण वळणे घेणाराच असणार आहे.

श्रद्धावानांना ह्या काळात स्वतःचे हित साधून, भारतवर्षाचे व भारतधर्माचे हित साधत, जीवनातील आपदा दूर करण्यासाठी माझ्या मनात जगदंबेच्या व दत्तगुरुंच्या प्रार्थनेनंतर चिंतन करीत असताना, ‘अशुभनाशिनी स्तोत्र’ थोड्या वेगळ्या स्वरूपात प्रकटले.

विशेष मोठा बदल नाही - फक्त एक ओळ खाली, एक ओळ वर.

माझा विश्‍वास आहे की अशुभनाशिनी स्तोत्रातील हा बदल ‘नाथसंविध्’ आहे.

कृपया प्रत्येकाने हा बदल प्रेमाने ‘नाथसंविध्’ म्हणूनच स्वीकारावा.

- सद्गुरु श्रीअनिरुद्धबापू

मूळ स्तोत्र

प्रणवमाते गतित्राते गयःत्राते भर्गमालिनी।

पापनाशिनी चण्डिके श्रीगायत्रि नमोऽस्तु ते॥

त्रिमूर्तिमाते पतिव्रते प्रेमत्राते तपमालिनी।

दुःखनाशिनी चण्डिके अनसूये नमोऽस्तु ते॥

भावस्था त्वं नामाधारा नादस्था मन्त्रमालिनी।

अशुभनाशिनी चण्डिके महिषासुरमर्दिनि नमोऽस्तु ते॥

सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी।

एवमेव त्वया कार्यं अस्मद्वैरीविनाशनम्॥

पिशाचदैत्यदुर्मान्त्रिकादि-सर्वशत्रुविनाशिनि।

ॐ नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै

रक्ष रक्ष परमेश्वरी॥

रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्।

ॐ नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै

क्षमस्व मे परमेश्वरी॥

त्वां आश्रितानां न विपन्नराणां त्वां आश्रिता ह्याश्रेयतां प्रयान्ति।

ॐ नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै

प्रसीद मे परमेश्वरी॥

अष्टादशभुजे त्रिधे श्रीदुर्गे सिंहवाहिनी।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि शुभंकरे नमोस्तु ते॥

बिभीषण उवाच

पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसंभवः।

त्राहि मां आदिमाते सर्वपापहरा भव॥

बापूंनी केलेला बदल प्रणवमाते गतित्राते गयःत्राते भर्गमालिनी। पापनाशिनी चण्डिके श्रीगायत्रि नमोऽस्तु ते॥   त्रिमूर्तिमाते पतिव्रते प्रेमत्राते तपमालिनी। दुःखनाशिनी चण्डिके अनसूये नमोऽस्तु ते॥   भावस्था त्वं नामाधारा नादस्था मन्त्रमालिनी। अशुभनाशिनी चण्डिके महिषासुरमर्दिनि नमोऽस्तु ते॥   सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यं अस्मद्वैरीविनाशनम्॥   पिशाचदैत्यदुर्मान्त्रिकादि-सर्वशत्रुविनाशिनि। ॐ नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै रक्ष रक्ष परमेश्वरि॥
रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्। त्वां आश्रितानां न विपन्नराणां त्वां आश्रिता ह्याश्रेयतां प्रयान्ति॥   ॐ नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै क्षमस्व मे परमेश्वरि॥ ॐ नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै नमश्चण्डिकायै प्रसीद मे परमेश्वरि॥
अष्टादशभुजे त्रिधे श्रीदुर्गे सिंहवाहिनी। भयेभ्यस्त्राहि नो देवि शुभंकरे नमोस्तु ते॥   बिभीषण उवाच पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसंभवः। त्राहि मां आदिमाते सर्वपापहरा भव॥

  हिंदी      English