Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - the healing power

श्रीश्वासम्‌ गुह्यसूक्तम्‌ ( The ShreeShwasam The Guhyasuktam )

श्रीश्वासम्‌ गुह्यसूक्तम्‌ ( The ShreeShwasam The Guhyasuktam )

The ShreeShwasam The Guhyasuktam - उत्सवादरम्यानच नव्हे तर हे गुह्यसूक्तम्‌ श्रध्दावान आपल्या घरी शांतपणे ऎकू शक्तात.

श्रीश्वासम् - सर्वोच्च भेट (The ShreeShwasam - The Bestest Gift) - Aniruddha Bapu‬ ‪Marathi‬ Discourse 23 April 2015

श्रीश्वासम् - सर्वोच्च भेट (The ShreeShwasam - The Bestest Gift) - Aniruddha Bapu‬ ‪Marathi‬ Discourse 23 April 2015

The ShreeShwasam (श्रीश्वासम् ) - The Bestest Gift - श्रीश्वासम् ही माझ्याकडून तुम्हाला दिलेली सर्वोच्च भेट आहे, असे परमपूज्य सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या २३ एप्रिल २०१५ रोजीच्या प्रवचनात सांगितले.

Latest Post