Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - sant janabai

सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे 'नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी' यावरील मराठी प्रवचन  - दि. 20-04-2023

सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे 'नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी' यावरील मराठी प्रवचन - दि. 20-04-2023

परमपूज्य सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू त्यांच्या मराठी प्रवचनात ‘नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी’ या श्लोकाबद्दल बोलत आहेत.

Latest Post