Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - perfection is Illusion

कुणीही परिपूर्ण आणि अचूक नसते (Nobody Is Perfect) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Dec 2014

कुणीही परिपूर्ण आणि अचूक नसते (Nobody Is Perfect) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Dec 2014

Nobody Is Perfect - मानवाने ‘आपण स्वत: जिथे अचूक नाही तिथे इतरांकडून अशा प्रकारची आशा करणे योग्य आहे का’....

Latest Post