Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - organic farming

Organic Farming and Bio-gas Project by AIGV at Govidyapitham - Part 4

Organic Farming and Bio-gas Project by AIGV at Govidyapitham - Part 4

AIGV-परसबाग हे मॉडेल तर शेतकरी त्याच्या अंगणातही करू शकतो, पण मुंबईसारख्या शहरात एका छोटयाश्या जागेत आपण शहरवासी सुद्धा हे मॉडेल उभारू शकतो.

Livestock Farming by AIGV at Govidyapitham - Part 3

Livestock Farming by AIGV at Govidyapitham - Part 3

ससेपालन, बटेरपालन सारख्या जोडधंद्याचे प्रशिक्षण, शेळीपालन किफायतशीर जोडधंद्याचे अत्यंत उपयुक्त शिक्षण ही AIGV कोर्स मार्फत दिले जाते.

AIGV - Azolla Cultivation and Animal Husbandry at Govidyapitham Part -2

AIGV - Azolla Cultivation and Animal Husbandry at Govidyapitham Part -2

काहीही खर्च न करता एन-पी-के (N-P-K) पुरविणारे उपयुक्त खत कसे बनवावे, ह्याचे प्रशिक्षण देणे हा AIGV कोर्सचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

AIGV's Work in Govidyapitham Part -1

AIGV's Work in Govidyapitham Part -1

बापूंच्या संकल्पनेतून गोविद्यापीठम्‌ व AIGV चे अफाट कार्य आज शेतकर्‍यांसाठी तसेच श्रद्धावानांसाठीही प्रेरणादायी व कौतुकास्पद ठरत आहे

Latest Post