Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - mangalchandika prapatti

"श्रीमंगलचण्डिका प्रपत्ती" संदर्भात महत्त्वाची सूचना

"श्रीमंगलचण्डिका प्रपत्ती" संदर्भात महत्त्वाची सूचना

"श्रीमंगलचण्डिका प्रपत्ती" के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण सूचना

'श्रीमंगलचंडिका प्रपत्ति' के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना

'श्रीमंगलचंडिका प्रपत्ति' के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना

Important Notice regarding 'Shree Mangalchandika Prapatti'.

प्रपत्ती - आप्पत्ती निवारण करणारी शरणागती... (Prapatti)

प्रपत्ती - आप्पत्ती निवारण करणारी शरणागती... (Prapatti)

प्रपत्तीचा सरळ सरळ अर्थ आहे आपत्ती निवारण करणारी शरणागती. पुरूषांसाठी श्रीरणचण्डिकाप्रपत्ती तर स्त्रियांसाठी श्रीमंगलचण्डिका प्रपत्ती.

The Shree Mangalchandika Prapatti - Important Information

The Shree Mangalchandika Prapatti - Important Information

The Shree Mangalchandika Prapatti - Important Information. The video of the Shree Mangalchandika Prapatti Poojan was uploaded last year.

श्रीमंगलचंडिका प्रपत्ती - महत्वाची सूचना(Shreemangalachandika Prapatti)

श्रीमंगलचंडिका प्रपत्ती - महत्वाची सूचना(Shreemangalachandika Prapatti)

Prapatti : The Shree Mangalchandika Prapatti श्रीमंगलचंडिका प्रपत्ती - महत्वाची सूचना: तयारीसाठी ज्या सामग्रीची आवश्‍यकता असते त्यात शेवग्याच्या शेंगांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

Latest Post