Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - ashok van

पडत्या फळाची आज्ञा (Explanation of a Proverb- Padatya Phalachi Aadnya) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 05 November 2009

पडत्या फळाची आज्ञा (Explanation of a Proverb- Padatya Phalachi Aadnya) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 05 November 2009

हनुमानाने सगळी झाडं गदागदा हलवून फळं खाली पाडली आणि खाल्ली. या प्रसंगावरून 'पडत्या फळाची आज्ञा' ही म्हण प्रचलित झाली आहे,

Latest Post