Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - महाविष्णु

श्रीयन्त्रकूर्मपीठम्‌  (Shreeyantrakurmapeetham)

श्रीयन्त्रकूर्मपीठम्‌ (Shreeyantrakurmapeetham)

कूर्मावताराच्या पाठीवरील श्रीयन्त्रास ’श्रीयन्त्रकूर्मपीठम्‌’ (Shreeyantrakurmapeetham) म्हटले जाते.श्रीश्वासम्‌ उत्सवामध्ये बापूंच्या निर्देशानुसार श्रध्दावान ’श्रीयन्त्रकूर्मपीठम्‌’ चे दर्शन घेऊ शकतात.a

Latest Post