मोकळ्या वेळाचा सदुपयोग स्तोत्र-मन्त्र पठणासाठी करावा- भाग ३ (Utilize Your Free Time In Chanting Stotras-Mantras- Part 3) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 26 Feb 2015

मोकळ्या वेळाचा सदुपयोग स्तोत्र-मन्त्र पठणासाठी करावा - भाग 3 (Utilize Your Free Time In Chanting Stotras-Mantras - Part 3) परमार्थामध्ये मानव ज्या काही चांगल्या गोष्टी शिकतो, त्या विसरून न जाता त्याने त्यांचा उपयोग करत रहायला हवा. काही अडचण आल्यावर मानव काही उपासना करतो, पण मानवाने काहीही अडचण वा इतर कारण नसताना आवडणार्‍या स्तोत्र-मन्त्राचा जप करण्यास काय हरकत आहे? विनाशर्त अकारण उपासना करण्याचे महत्त्व काय आहे, याबद्दल सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या प्रवचनात सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता.

॥ हरि ॐ ॥ ॥ श्रीराम ॥ ॥ अंबज्ञ ॥