Udi Effect (ಉದಿಯ ಪ್ರಭಾವ)

 
 

ಉದಿಯ ಪ್ರಭಾವ

 
- ಗುಡ್ಡೂ ಯಾದವ್ (ವಿಶಾಲ ನಗರ, ಕಾನ್‌ಪುರ)
 

 

ನನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾದವು. ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.

- ಗುಡ್ಡೂ ಯಾದವ್ (ವಿಶಾಲ ನಗರ, ಕಾನ್‌ಪುರ)

 

ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರೀ...