व्यक्तित्व आणि व्यक्तिमत्व यांतील संबंध (Relation between personality and individuality in our life)

व्यक्तित्व आणि व्यक्तिमत्व यांतील संबंध (Relation between personality and individuality in our life) - Aniruddha Bapu

परम पूज्य सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापुंनी गुरूवार दिनंक १६ जानेवारी २०१४ रोजी च्या मराठी प्रवचनात श्री हरिगुरुग्राम येथे व्यक्तित्व आणि व्यक्तिमत्व यांतील संबंध सांगितला, जो येथे ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकतो.

 
ll हरि ॐ ll

ll श्रीराम ll

ll मी अंबज्ञ आहे ll