How our good deeds can change destiny - Aniruddha Bapu

Sadguru Shree Aniruddha in the discourse of 04th March 2010 talks about different genes in our body and how they relate to our Prarabdha or destiny.

सद्गुरू श्री अनिरुद्ध ०४ मार्च २०१०च्या प्रवचन व्हिडिओत आपल्या शरीरातील निरनिराळी जनुक आणि त्यांचा आपल्या प्रारब्धाशी असलेला संबंध स्पष्ट करतात.  

|| हरि: ॐ || ||श्रीराम || || अंबज्ञ ||