स्तोत्र-सूक्ते भक्तीपूर्वक म्हणावीत (Chant the hymns with devotion)

सद्गुरू श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या २८ मे २०१५ च्या मराठी  प्रवचनात ‘स्तोत्र-सूक्ते भक्तीपूर्वक म्हणावीत’ याबाबत सांगितले.

तर आपण म्हणतो ना मनाला स्पर्श करणं सगळ्यात महत्वाच असतं आणि हे श्रीसूक्त जे आहे ना, हे मनाला स्पर्श करते मानवांच्या. महालक्ष्मीचं आणि लक्ष्मीचं ह्या माय लेकींचं एकत्रित असणारे सूक्त जे आहे, ते आपल्या मनाला स्पर्श करतो, अगदी अर्थ नाही कळला ना, तरीदेखील करतच.

बापू! असं कसं? अर्थ कळलाच पाहिजे. हो! मी अर्थावर बोलतो़च आहे. सगळे अर्थ तुम्हाला सांगण्याचा प्रयास माझ्याकडून होईल तितका करतोच आहे. परंतु अर्थ कळला नाही म्हणून देवाचं आणि तुमच्या मधल्या नात्यामध्ये काही बिघाड येतं नाही. म्हणजे देवाच्या मध्ये आणि भक्ताच्या मध्ये कोणी ही येऊ शकत नाही हे आपल्याला कळलं पाहिजे, म्हणजे अर्थ सुद्धा नाही. प्रार्थनेचा अर्थ सुद्धा आमच्यामध्ये आणि आमच्या परमेश्वराच्यामध्ये येऊ शकत नाही एवढी खात्री आपण लक्षात ठेवली पाहिजे आणि काय होतं नाही तर प्रत्येकवेळी अर्थ-अर्थ सुद्धा एवढे आपण त्याच्या मागे लागत राहतो की पोस्टमॉर्टम करतो त्या स्तोत्राचं. नाही, ती प्रेमाने स्विकारायची गोष्ट आहे, अर्थ प्रेमाने जाणून घ्यायची गोष्ट आहे, आलं लक्षामध्ये. जास्त नको तिकडे ऍनलेसिस करत बसलं की ते बेकार आहे.

बघा एखादी चांगली, आता हल्ली काय मला माहीत नाही, सटाची वेणी असायची, माहिती आहे तुम्हाला? पहिल्यांदा, आपण देवीला नेहमी सटाची वेणी अर्पण करतो, आपल्या कुठल्याही फंक्शनला. ती वेणी छान बनून आली आहे, मग त्यातल्या फुलांची लांबी किती आणि रूंदी किती आणि एक फूल उंच आहे आणि दुसरं फूल लहान आहे आणि त्याला कलाबुट्टीची जाळी अमुक आहे म्हणे, हे कोणी स्क्रीनवर बघितलयं का कधी? बरोबर, ऐकलं तर असेल बरोबर.

पण तर त्या सौंदर्याकडे बघायच्या ऐवजी त्याची लांबी, रूंदी, जाळी अमुक-तमुक हे बघत बसायला मजा आहे का मला सांगा, नाही बरोबर. बघा आपण पिक्चर्स बघायला जातो असा किडक्या-मिडक्या हिरो असतो. तो चाळीस जणांना मारताना आपल्याला आनंद होतो की नाही. तेव्हा बुद्धी बाजूला ठेवायची असते कारण ते मनोरंजन असतं. इकडे बुद्धी बाजूला ठेवायची नसते तर बुद्धी वापरायची असते, आलं लक्षामध्ये. बुद्धी बाजूला ठेवायची नसते, बुद्धी वापरायची असते, पण कशी? तर हृदयाला धरून, बरोबर हृदयाला धरून.

 सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनीसद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी प्रवचनात ‘स्तोत्र-सूक्ते भक्तीपूर्वक म्हणावीत’ याबाबत जे सांगितले, ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता

ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll