परमपूज्य बापूंचे आज श्रीहरिगुरुग्राम येथे आगमन

हरि ॐ, आपल्या सर्वांसाठी एक आनंदाची बातमी, आज आरती नंतर परमपूज्य बापू येत आहेत. सर्वांना दर्शन घेता येईल.

॥ हरि ॐ ॥ ॥ श्रीराम ॥ ॥ अंबज्ञ ॥