Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - ramcharitmanas

Sant Tulsidas : महान संत श्रीतुलसीदासजी-विरचित ‘एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। -  सद्गुरू अनिरुद्ध बापूंचे 23-03-2023 चे प्रवचन

Sant Tulsidas : महान संत श्रीतुलसीदासजी-विरचित ‘एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। - सद्गुरू अनिरुद्ध बापूंचे 23-03-2023 चे प्रवचन

Sant Tulsidas : महान संत श्रीतुलसीदासजी-विरचित ‘एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।।’ या दोह्याचा अर्थ श्रीअनिरुद्ध बापूंनी श्रीहरिगुरुग्राम येथील गुरुवार दि. 23-03-2023 रोजीच्या पहिल्या प्रवचनात समजावून सांगितला.

Latest Post