Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - ashwattha maruti

अधिक श्रावण मास (Adhik Sharavan Maas)

अधिक श्रावण मास (Adhik Sharavan Maas)

अधिक मासास पुरुषोत्तम मास, धोंडा मास अशीही नावे आहेत. सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या प्रवचनात अधिक मासात, श्रावण मासात ग्रन्थवाचन, स्तोत्रपठण, पूजन आदि भक्तिमय साधनांद्वारे स्वत:ची आध्यात्मिक भूमिका बळकट करता येते या संदर्भात सांगितले

Ashwattha Maruti Poojan and Shree Panchakumbh Abhishek in the month of Shravan - 2023

Ashwattha Maruti Poojan and Shree Panchakumbh Abhishek in the month of Shravan - 2023

Every year, the Sanstha organises 'Shree Ashwattha Maruti Poojan Utsav' on all Saturdays in the month of Shravan at Gurukul, Juinagar.

Latest Post