Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - Holy days

वैशाख पौर्णिमा उपासना

वैशाख पौर्णिमा उपासना

जो कोणी प्रेमाने वैशाख पौणिमेला ही उपासना करेल त्याच्या घरी ह्या दिवशी आपला सद्गुरु श्रीहनुमंताबरोबर येऊन जातोच अशी ग्वाही सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी दिली आहे.

Latest Post