Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - गुरुपौर्णिमा

वैशाख पौर्णिमा (vaishakh purnima)

वैशाख पौर्णिमा (vaishakh purnima)

वैशाख पौर्णिमेस सद्‍गुरुतत्त्वाच्या मार्गदर्शनानुसार दिव्य ब्रह्मर्षिंच्या सभेत संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणासाठी त्या वर्षाची योजना बनविली जाते.

गुरुपौर्णिमा उत्सव (Gurupournima Utsav)

गुरुपौर्णिमा उत्सव (Gurupournima Utsav)

सद्गुरु बापू म्हणतात- “मला जर काही द्यायचं असेल तर मला तुमची पापं द्या, माझ्या मित्रांना पापमुक्त होऊन देवयानपंथावर समर्थपणे चालताना मी पाहू इच्छितो.

गुरुपौर्णिमा - २ (Gurupournima 2)

गुरुपौर्णिमा - २ (Gurupournima 2)

Gurupournima गुरुपौर्णिमा - रात्र होत आली तरी सद्‌गुरु बापूंच (अनिरुध्दसिंह) दर्शन घेणारी गर्दी काही संपत नव्हती. अनेक भक्त सद्‌गुरुत्त्वाच प्रतिक.......

गुरुपौर्णिमा - १ ( Gurupournima 1)

गुरुपौर्णिमा - १ ( Gurupournima 1)

गुरुपौर्णिमा उत्सव साजरा केला. सद्गुरू बापूंच (अनिरुध्दसिंह) दर्शन घेताना प्रत्येक भक्ताच्या चेहऱ्यावरचा आनंद ओसंडून वाहत होता...............

Latest Post