Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - vitthal rukhmani

How i became follower of Sadguru Aniruddha Bapu

How i became follower of Sadguru Aniruddha Bapu

How Bapu took me at his lotus feet, and I became follower of Sadguru Aniruddha Bapu

देव माझा विठू सावळा (Dev Majha Vithu Sawala)

देव माझा विठू सावळा (Dev Majha Vithu Sawala)

सद्गुरु श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या १३ नोव्हेंबर २००३ च्या मराठी प्रवचनात ‘देव माझा विठू सावळा’ याबाबत सांगितले.

Latest Post