Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - sangli

Sangli Tour Sadguru Aniruddha Satsang Video Clips

Sangli Tour Sadguru Aniruddha Satsang Video Clips

Sangli Tour Sadguru Aniruddha Satsang Video Clips

Sangli Tour - Preparation and Pravachan Photos

Sangli Tour - Preparation and Pravachan Photos

Sangli Tour - Preparation and Pravachan Photos

Sangli Tour of Aniruddha_Some Moments Part 2

Sangli Tour of Aniruddha_Some Moments Part 2

Sangli Tour of Aniruddha _Some Moments Part 2

Sangli Tour of Aniruddha Bapu Some Moments

Sangli Tour of Aniruddha Bapu Some Moments

Sangli Tour of Aniruddha Bapu Some Moments are seen in the above post. This tour was organised in the year 2013

बापूंची सांगली भेट (Aniruddha Bapu's Visit to Sangli)

बापूंची सांगली भेट (Aniruddha Bapu's Visit to Sangli)

Aniruddha Bapu's Visit to Sangli - बापूचंते पहिलं दर्शन नक्कीच त्यांच्या श्रध्दवान मित्रांना अत्यानंददायी तर असेलच शिवाय बापूंच पहिलं पाऊल सांगलीत पडताच ह्या त्यांच्या मित्रांच्या आनंदाला उधाण येईल.. त्यांचा आनंद गगनात मावणार नाही.. बापू सांगलीत १ मे पर्यंत असतील.

Latest Post