Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - mantragajar

Story of the Ashwa (horse) that demonstrates power of the Mantragajar, by Sadguru Aniruddha Bapu

Story of the Ashwa (horse) that demonstrates power of the Mantragajar, by Sadguru Aniruddha Bapu

The story of the Ashwa (horse) that demonstrates the power of the Trivikram Mantragajar, by Sadguru Aniruddha Bapu

'ॐ त्रिविक्रमाय नम:' - सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे मराठी प्रवचन

'ॐ त्रिविक्रमाय नम:' - सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापूंचे मराठी प्रवचन

‘ॐ त्रिविक्रमाय नम:’ या नामावर परमपूज्य सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू त्यांच्या मराठी प्रवचनात बोलत आहेत. दि. 30 मार्च 2023 रोजी रामनवमीच्या पावन पर्वावर प्रकाशित झालेल्या, सद्‍गुरु श्रीअनिरुद्ध-लिखित ‘त्रिविक्रम(हरिहर) अनंतनामावलि’त या त्रिविक्रमाची, या हरिहराची नामे आणि त्यांचा थोडक्यात अर्थही देण्यात आला आहे.

New Gajar on Shree Trivikram gifted by Parampujya Suchitdada

New Gajar on Shree Trivikram gifted by Parampujya Suchitdada

Hari Om, New Gajar on Shree Trivikram gifted to all shraddhavans by Parampujya Suchitdada....

Latest Post