Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - सप्तमातृका पूजन

सप्तमातृका पूजन ( Saptamatruka pujan) - Hindi

सप्तमातृका पूजन ( Saptamatruka pujan) - Hindi

इन सप्तमातृका ओं का पूजन ही ’सप्तषष्ठी पूजन’ है। खुद बापूजी के जन्म के बाद उनके घर में यह पूजन मूल पद्धति अनुसार किया गया। पूजन में

सप्तमातृका पूजन (Saptamatruka Pujan) -  Marathi

सप्तमातृका पूजन (Saptamatruka Pujan) - Marathi

ह्या सप्तमातृका पूजन म्हणजेच सप्तषष्ठी पूजन. स्वत: बापूंच्या जन्मानंतर त्यांच्या घरामध्ये हे पूजन मूळ पद्धतीनुसार करण्यात आले. पूजनामध्ये...

Latest Post