Sadguru Aniruddha Bapu

Post related to topic - अल्बर्ट श्वाइत्झर

प्रार्थना आणि परिश्रम (Prayer And Work) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 20 Nov 2014

प्रार्थना आणि परिश्रम (Prayer And Work) - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 20 Nov 2014

Prayer And Work - (pray as if everything depended on God and work as if everything depended on you) महान समाजसेवक अल्बर्ट श्वाइत्झर - ‘प्रार्थना करताना अशी करा की सर्व काही भगवंतावरच अवलंबून आहे आणि परिश्रम करताना असे करा की सर्वकाही तुमच्यावरच अवलंबून आहे’

Latest Post