Sadguru Aniruddha Bapu

Aniruddha Gayatri Mantra - अनिरुद्ध गायत्री मंत्र

Sadguru Gayatri Mantra


॥ अनिरुद्ध गायत्री मंत्र ॥

ॐ मनः प्राणः प्रज्ञा ।
ॐ तत्गुरुदत्तस्य सौम्यं स्निग्धं गुरुर्तेजो धीमहि ।
रामे चित्तलयः भवन्तु नः ओजः अनिरुद्धरामः प्रचोदयात्‌‍ ॐ ॥