Sadguru Aniruddha Bapu

माँ दुर्गा गजर - जयंती मंगला काली

Jayanti Mangala Kali


जयंती मंगला काली

जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते॥