Sadguru Aniruddha Bapu

बापू गजर - रक्षण कर्ता तू

Rakshankarta Tu


रक्षणकर्ता तू हनुमंता

रक्षणकर्ता तू बुद्धीदाता तू, रुद्रावतारा हनुमंता।
बाप्पा हनुमंता, बाप्पा हनुमंता बजरंगबली हनुमंता॥
जय जय रक्षकगुरु हनुमंता, जय जय महाबली हनुमंता।
जय जय वज्रदेहा हनुमंता, जय जय रामदूता हनुमंता ॥
हनुमंत आला रे आला, वानर सेनेला घेऊन आला।